logo3

evropa-new-1През последните десетилетия английският се превърна в световен език за комуникация, научна работа и бизнес. Владеейки този език, пред вас се откриват нови перспективи за работа, както и за повече пари и по-голяма мобилност. Ако знаете английски, можете да учите навсякъде по света.

Образованието в чужбина е важен етап в живота на всеки млад човек, затова трябва да се обмисли много внимателно. И тъй като държите в ръцете си справочника “Къде да следваме на английски в Европа”, ние сме убедени, че вече сериозно сте се замислили за бъдещето си.  Първата стъпка в тази насока е събирането на информация ­ процес, изискващ много време и търпение за отсяване на важното от незначителното. Трябва да направите точна преценка на плюсовете и минусите на обучението във всяка една държава, във всяко едно учебно заведение ­ не само от финансова, но и от академична гледна точка. В същото време ви престоят доста важни неща ­ да научите добре езика, за да се явите на изпит за международно признат сертификат, както и да се дипломирате успешно с възможно най-висок успех.

Повече информация »

Студентите, които учат в чужбина, постоянно се увеличават и по последни данни надхвърлят два милиона. Всеки десети от тях е избрал Германия. Една от причините за това е лесният прием в немските вузове. За повечето специалности няма приемни изпити ­ достатъчна е диплома за средно или висше образование и сертификат по езика. Академичната среда в Германия е привлекателна и за начинаещи студенти, и за млади учени от цял свят, защото основен принцип в немските вузове е връзката между учебния процес и научните изследвания, а така също хармоничното съчетание на университетските традиции и съвременните научни постижения. Наред със старите университети, предлагащи класически специалности, в страната се появяват все повече нови вузове, акцентиращи върху междудисциплинарното обучение и практиката.

Повече информация »

Броят на чуждестранните студенти в Германия постоянно се увеличава. Прогнозните проучвания показват, че тази тенденция, характерна за последните години, ще се запази, тъй като привличането на талантливи чуждестранни студенти и насърчаването на международното научно сътрудничество са основни приоритети в образователната политика на страната.

Притегателната сила на немските университети се дължи на няколко основни причини:
- възможност за получаване на диплома на европейско равнище
- добри кариерни перспективи
- отлични условия за усъвършенстване на немския език
- съвременни методи за обучение във вузовете
- по-ниски такси за обучение, в сравнение с други страни
- възможност за постъпване във вуз без полагане на приемни изпити
- световно признато качество на обучението
- възможност за получаване на знания в една икономически развита страна.
Повече информация »

Сборникът “Примерни есета за кандидатстване в САЩ и Европа” на издателство ЕЛСИ-М съдържа различни типове есета, които са неразделна част от стандартизираните тестове и от кандидатстудентските документи, изисквани от чуждестранни колежи и университети. Изданието е предназначено за ученици от 11 и 12 клас, както и за кандидатстващите за следдипломно обучение в американски и европейски висши учебни заведения.

Целта на сборника е да ви помогне да подобрите уменията си за писане на основните типове есета, да ви запознае със стратегиите при подготовката им и с типични грешки, които се допускат при тяхното писане. Есето не трябва да бъде подценявано, тъй като наред с академичните постижения оказва решаваща роля при приема.

Повече информация »

d0bfd180d0bed0b3d180-d0bdd0b0-d0b0d0bdd0b3d0bb-d0b2-d185d0bed0bbd0b0d0bdd0b4d0b8d18fМакар че Холандия е по-малка по площ от България, разнообразието от учебни заведения в страната е изумително. Университетите са 14, девет от които класически, един ­ аграрен и един ­ за задочно обучение. Освен тях съществуват много полувисши учебни заведения и факултети. В Холандия има и около 50 висши професионални училища за бакалавърско обучение, както и международни институти, в които се обучават основно чуждестранни студенти в следдипломни програми на английски език. В редица холандски университети като University of Amsterdam, Maastriht University, University of Nijmegen и Rijksuniversiteit Grоningen чуждестранните студенти могат да се обучават по обменни програми ­ Сократ, Еразмус, Леонардо да Винчи, Темпус.

Повече информация »

Пред вас е поредното издание на издателство ЕЛСИ-М ­ “Аз уча в чужбина”. АЗ ­ заради личното, което ви каним да съпреживеете, УЧА ­ заради силата на познанието, В ЧУЖБИНА ­ заради магията на непознатото и откривателското.
В сборника са включени разказите на млади, любознателни и търсещи хора, избрали да изминат академичния си път далеч от България, да се обогатят с нови култури, да създадат безценни контакти и да добият несравним практически опит, за да израснат по-смели, с по-богати знания и с по-голямо самочувствие.

В изданието са събрани част от статиите, публикувани през последните години в рубриката “Личен опит” на списание “Образование и специализация в чужбина”, известно с предоставянето на автентична и конкретна информация, полезна за ученици, студенти и специализанти. Безспорно подобни статии са най-добрият съветник. След публикацията за университета “Ричмънд” в САЩ много българи кандидатстваха по начина, описан от авторката на статията Даниела Йорданова, а седем от тях получиха пълни стипендии в това учебно заведение.

Повече информация »

Справочникът е предназначен за ученици, студенти и млади специалисти, които се интересуват от възможностите за получаване на образование извън България. В преработеното и допълнено издание на I том е включена информация за 16 страни: Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Малта, Нова Зеландия, Норвегия, Полша и Португалия. Разгледани са особеностите на образователните системи в тези страни, както и специфичните изисквания към чуждестранните кандидати ­ приемни изпити, визи, право на работа, такси за обучение, сертификати за владеене на езика. Справочникът ще ви запознае с процедурата и сроковете за кандидатстване за бакалавърски, магистърски и докторски програми; ще ви ориентира откога трябва да започнете подготовката си и как да планирате всеки етап от кандидатстването си; ще ви информира с колко финансови средства трябва да разполагате, за да реализирате намеренията си. Ще научите какви са наемите за общежития и квартири;  възможностите за стипендии и друга полезна информация.

Повече информация »

Дори най-богатите държави в света не са в състояние да осигурят безплатно обучение на студентите и пълно финансиране на изследванията в различни области на науката. В съвременните демократични общества съществуват многобройни благотворителни организации и фондации, създадени от големи компании или от частни лица, които оказват безвъзмездна финансова подкрепа на проекти, свързани с дейност, регламентирана от техния устав. За съжаление информацията за повечето фондации е ограничена, а някои от тях дори нямат свои уебсайтове в Интернет.

Повече информация »

Съдържание

1. Какво задължително трябва да знаете за финансирането
на обучението в САЩ
2. Разходи за една учебна година. Тенденции
3. Видове финансова помощ
3.1. Grant
3.2. Scholarship
3.3. Fellowship
3.4. Assistantship
3.5. Internships и Co-operative Programs
3.6. Loans
4. Видове прием
5. Как се кандидатства за пълна стипендия за Undergraduate Level
5.1. На какво трябва да обърнете внимание
5.2. Подготовка за стандартизираните тестове
5.3. Кореспонденция с учебните заведения
5.4. Документи за кандидатстване
5.4.1. Попълване на Common Application
5.4.2. Попълване на формуляра за финансова помощ
6. Кандидатстване за финансова помощ за Graduate Level
6.1. Документи
6.2. Препоръки и автобиографично есе (Personal Statement)
6.3. Изпити
6.4. Изпращане на документите
6.5. Срокове
7. Специализирани стипендии
7.1. Спортни стипендии
7.2. Стипендии за обучение по право
7.3. Финансова помощ за МВА
8. Учебни заведения, предоставящи стипендии и финансова помощ
9. Фондации и организации, които отпускат финансова помощ
за обучение и специализация1

Приложения
Приложение 1 – Регистрация за TOEFL и SAT5
Приложение 2 – Писмо за освобождаване от таксата за разглеждане на документи (Fee Waver)
Приложение 3 – Примерни писма до учебните заведения
Приложение 4 – Писмо до фондации и организации за финансова помощ
Приложение 5 – Подготовка на портфолио

Таблици
Таблица 1 – Брой на студентите от европейските страни, които
се обучават в САЩ
Таблица 2 – Колежи и университети в САЩ, в които се обучават
български студенти
Таблица 3 – Източници за финансиране на обучението на
чуждестранните студенти
Таблица 4 – Най-популярните специалности сред чуждестранните
студенти
Таблица 5 – Финансова помощ и брой на чуждестранните студенти
в американските колежи и университети (по щати)
Таблица 6 – Резултати от TOEFL, SAT I и SAT II на български студенти, приети през последните години в престижни учебни заведения
с пълни и частични стипендии.
Таблица 7 – Early Decision за 2004/2005 учебна година
Таблица 8 – Спортни стипендии
Таблица 9 – Финансова помощ за МВА